Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Industriell och urban symbios i Norrköping

norrkoping synergies1.001

Översikt

I natur- och kulturlandskapet med ekbackar på Händelö, ca 2 km från Norrköpings centrum, ligger en industripark där förnybara och återvunna råvaror dominerar värdekedjorna. De industriella samarbetena i Norrköping började runt E.ONs kraftvärmeverk och Lantmännen Agroetanols spannmålsbaserade bioraffinaderi. Genom samarbetet förser E.ON Agroetanol med höggradig ånga, producerad av förnybara eller återvunna råvaror. Detta har lett till att världens mest koldioxidsnåla spannmålsetanol kan produceras här. Koldioxiden från etanolproduktionen fångas upp och blir kolsyra som ersätter kolsyra med fossilt ursprung på marknaden. Här finns således så kallad CCU (Carbon Capture and Utilization). Eftersom hela processen bygger på förnybara eller återvunna råvaror är denna process Sveriges första operativa biobaserade CCU (BCCU). Att fånga in koldioxid av förnybart slag och låta den komma i användning är enda sättet att minska koldioxidmängden i atmosfären. Ett annat kännetecken för Norrköping är det gedigna samarbetet och integrationen som finns mellan staden och energisystemet, som E.ON tillhandahåller. Detta symbiotiska system i Norrköping har utvecklats under de senaste tjugo åren. Sedan slutet av 2019 har ett dedikerat arbete påbörjats med att facilitera och stärka symbiosen på Händelö. Detta projekt samordnas av Energikontoret Östergötland och Cleantech Östergötland, två externa aktörer som har förmåga att utveckla samarbete och innovation i industriparken vilket de enskilda aktörerna inte har samma möjlighet till. Andra viktiga aktörer i Norrköping utöver dem som nämnts ovan är Nodra, Norrköpings Hamn, Norrköpings Kommun, Linköpings universitet, Econova, Holmen, Linde, Returpack och Cleanaway.

Höjdpunkter

Värmesamarbetet mellan E.ON och Agroetanol består av att höggradig ånga flödar till Agroetanol och låggradig ånga returneras till E.ON för att användas i fjärrvärmenätet. För att få till ett effektivt utnyttjande av värmen har fjärrvärmenätet byggts ut till Åby och Söderköping i samband med Agroetanols expansion. Den infångande koldioxiden från etanolprocessen tas till vara på och blir till nya kolsyraprodukter. Agroetanol tar emot sekundära råvaror till sin etanolproduktion och producerar en proteinrik råvara som används till foderproduktion. Norrköpings stad har en integrerad roll i energisystemet som E.ON förser regionen med. Kommunalt och industriellt avloppsslam rötas till biogas samt uppgraderas och förser de lokala bussarna med fordonsbränsle. På Händelö finns också företagen Returpack och Cleanaway som återvinner Sveriges alla dryckesbehållare av PET-plast och aluminium.

Drivkrafter och möjliggörare

Den industriella symbiosen i Norrköping uppkom främst som ett samarbete mellan privata företag som svar på miljö-, reglerings- och affärsutmaningar som identifierats av lokala offentliga och privata aktörer. Med tiden har förståelsen för det unika samarbetet och dess positiva effekter fört med sig en stärkt vilja om att systematisera och strukturera samarbetet mera. Över åren har flera försök till detta skett men sedan 2019 har två externa aktörer trätt in på arenan och stödjer utvecklingen tillsammans med de aktuella företagen.

Symbiosen i Norrköping bygger på en stark ”business to business”-relation. Tilliten mellan Agroetanol och E.ON var så pass stor att när Agroetanol hade en möjlighet att fördubbla sin verksamhet och bygga ut med en ny produktionslinje valde E.ON att göra en miljardinvestering i en ny förbränningspanna samt bygga ut fjärrvärmenätet till närliggande orter. Aktörerna litade på varandra och lyckades genomgå denna expansion tillsammans.

Vill du lära dig mer?

I den här filmen kan du träffas representanter från den aktörskonstellation som återfinns på Händelö och lära dig mer om hur samarbetet som sker på Händelö skapar en mängd resurseffektiva fördelar och bidrar till ökad klimateffektivitet.

För mer info: 

Besök:
Händelö Eco-Industrial Park Webplats

Kontakt:

Mats Eklund, Linköping University
Mejla Mats

placeholder user

Murat Mirata, Linköping University
Mejla Murat

Murat Mirata
placeholder user

Ian Hamilton, Cleantech Östergöland
Mejla Ian

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green