Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Industriell och urban symbios i Örnsköldsvik

Översikt

Industriområdet Domsjö ligger i Örnsköldsviks kommun och har en lång historia av industriproduktion med trä som huvudråvara. De flesta processföretag som i idag finns området härstammar från företaget Mo och Domsjö AB och deras ursprungliga arbete med sulfitprocesser, etanolproduktion och organisk kemi. Idag producerar aktörerna bland annat etanol, specialcellulosa och kemikalier. Förutom att producera specialcellulosa som kärnprodukt, produceras även lignosulfonater och biogas. Aktörerna inom Domsjö industriområde har ett väl utvecklade samarbeten och utbyten sker i form av energi, material och kunskap. Som ett samarbete mellan företag, akademi och offentliga verksamheter inleddes Processum 2003. Det bildades för att samla de olika intressenterna och driva deras idéerna om utveckling av bioraffinaderier. Nyckelaktörer som är involverade i de synergistiska relationerna inkluderar: Domsjö Fabriker AB, SEKAB, Övik Energi, Miva, Akzo Nobel AB, AGA, Domsjö Fiber, MoRe, Processum, Eurocon och Umeå universitet.

Höjdpunkter

Ett utmärkande inslag i Domsjö-nätverket är dess starka profil med kunskaps- och kompetenssynergier. Exempelvis finns Biorefinery Demostration Plant, en forskningsanläggning för utveckling av biokemiska bioraffinaderiprocesser, som drivs gemensamt av personal från Domsjöbruket och personer vid Processum samt SEKAB, medan Eurocon har varit involverad i att utveckla programvara för dess drift. För denna typ av synergi spelar Processum en central roll genom att utveckla och samordna forsknings- och utvecklingsprojekt som kan öka effektiviteten, minska avfallsproduktionen och ge en möjlighet till att introducera nya produkter.

Drivkrafter och möjliggörare

På lokal och organisatorisk nivå anses den gemensamma historien spela en nyckelroll för utvecklingen av detta nätverk. De flesta företagen i området var en gång en del av ett enda företag och de personliga nätverken samt den gemensamma kulturen från den tiden förstärker förtroende mellan aktörerna som främjar de symbiotiska relationerna. Det finns även en stor öppenhet när det gäller utbyte av information och kunskap vilket möjliggjorts av det starka förtroendet mellan aktörerna. Den lilla kommunen ger de anställda i industriparken en möjlighet att träffas och interagera på fritiden vilket sannolikt bidrar till att stärka tilliten. Tillgången till infrastruktur inom Domsjö industriområde exempelvis i form av fjärrvärmenät har varit en möjliggörare, liksom tillgången till forsknings-, pilot- och demo-anläggningar. En annan viktig möjliggörare är Processum som genom att vara en neutral plattform där andra aktörer på lika villkor mötes kan det stimulera samarbeten och hitta nya gemensamma lösningar. Processum besitter även förutsättningarna för att upptäcka och uppmärksamma möjligheter till samarbete som kan förbises av enskilda aktörer. Mångfald inom nätverket, och särskilt lokal tillgänglighet för mindre företag med specialiserad kompetens (tex Eurocon, PulpEye, MoRe), har varit inflytningsrikt för utvecklingen av de lokala synergierna. Genom en mångfald av företag och speciellt närvaron av Processum och Övik Energi har beroendet av den tidigare dominerade ankaren Domsjö Fabriker minskat och fler typer av samarbeten är nu möjliga.

Vill du veta mer?

Kontakta:

placeholder user

Rickard Fornell, RISE AB
Mejla Rickard.

Murat Mirata, Linköping University
Mejla Murat. 

Murat Mirata
Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green