Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Resurser för framsteg

Nedan finns en uppsättning resurser för att öka kunskapen och intresset för arbetsstrategin IUS, vilka dels kan underlätta vid det första steget i ert utvecklingsarbete, dels stödja er vidareutveckling. Använd länkarna för att komma åt materialet.

Filmer

Titta på en samling korta filmer för att lära dig mer om IUS och hur olika aktörer arbetar med det.

Lokala exempel

Läs om olika IUS i praktiken och faciliteringsarbeten i Sverige.

Facilitering

Få förståelse och kunskap om olika faciliteringsinsatser och relevanta verktyg.

Experter

Få kontakt med experter som kan stödja ert arbete med IUS eller registrera dig som en.

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green