Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

Industriell och Urban Symbios

ius main-final

Industriell och Urban Symbios (IUS) är ett strategiskt arbetssätt för att öka resursproduktiviteten genom samverkan. Strategin bygger på långsiktiga samarbeten mellan aktörer och sektorer som ökar värdet av underutnyttjade resurser och främjar miljöinnovation. IUS förbättrar företagens konkurrenskraft, minskar utsläpp och användning av primära och fossila resurser samtidigt som regional utveckling och resurssäkerhet stärks.

Main mechanisms in IUS

IUS creates business, environmental and development value through any combination of the following mechanisms. 

byproduct synergy

By-product/residue synergies

Residues from one actor, instead of being discarded or lost, is used as an input by another actor, partially or completely replacing primary inputs. When residual energy is valorised, it is also called  “energy cascading”.

placeholder image

Utility/service synergies

Common utility needs (for energy, water, or materials) are met collectively from shared facilities/providers instead of each actor operating its own unit. This gives better utilities/services with less resource use and costs. 

placeholder image

Knowledge/competence synergies

Actors combine their complementary knowledge and competencies in order to design, develop and market new products, processes, or services that are good for both the environment and the business. 

Varför ska du engagera dig i IUS?

pexels chris-leboutillier-929382

Problemet

Användningen av resurser och utsläpp globalt är ohållbart stora och växer fortfarande. Kostnader och risker kopplat till tillgång på resurser samt hantering av avfall och utsläpp ökar därför - både för företag och för samhället.

pexels fauxels-3184397

Lösningen

Industriell och urban symbios (IUS) är en beprövad strategi för att öka värdet för företag och samhälle genom att använda mindre primära och fossila resurser samt generera mindre avfall och utsläpp.

Cogwheels abstract-art-circle-clockwork-414579

Möjligheten

Med riktad facilitering kan IUS skalas upp effektivt. Det kommer att förbättra företagens konkurrenskraft och utveckling, minska miljöpåverkan och stärka regional utveckling och motståndskraft.

"... det verkar som att välorganiserad facilitering är den bästa grunden för att främja industriell symbios och driva på implementeringen. Utmaningarna att identifiera möjligheterna, skapa den nödvändiga medvetenheten hos de potentiella partnerna – inklusive kommuner och regionala och lokala myndigheter – och den betydande tid som krävs för processen tjänar mycket på att det finns en strukturerad facilitering som kan tjäna som katalysator."

Klaus H. Sommer, 2020
Study and portfolio review of the European projects on industrial symbiosis.

Resurser för framsteg

Få tillgång till olika material som kan hjälpa dig att utveckla industriell och urban symbios.

Filmer

Titta på en samling kortfilmer för att lära dig mer om IUS och hur olika aktörer arbetar med det.

Lokala exempel

Läs om olika befintliga IUS och aktivt faciliteringsarbete i Sverige.

Facilitering

Få förståelse om olika  faciliteringsinsatser och relevanta verktyg för att stödja IUS.

Experter

Få kontakt med experter som kan stödja ert arbete med IUS eller registrera dig som en.

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green