Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

  

Industriell och urban symbios i Bjuv

Malmö synergies

Översikt

Belägen i mitt bland jordbruksmarken i södra Sverige, Skåne, ligger Bjuv som har en lång industriell tradition av både gruvdrift och livsmedelsproduktion. Över åren har olika aktörer producerat både livsmedel och konstruktionsmaterial vilket har bidragit till att infrastrukturföretag som tillhandahåller energi- och vattenlösningar utvecklat synergistiska samarbeten som möjliggör ett effektivt utnyttjande av sekundära resurser och delning av infrastruktur. Dessa samarbeten förbättrar kollektivt resurseffektiviteten och ger affärsmässiga, miljömässiga och socioekonomiska fördelar. Det fanns en ambition om att Bjuv skulle bli ett centrum för livsmedelsproduktion och därav uppstod namnet ”Food valley of Bjuv” som en övergripande representation av det utvecklande klustret. Kring detta kluster började olika synergier och samarbeten uppstå men 2017 flyttade Findus, en av de största aktörerna i området och fysisk ankare, sin verksamhet bort från Bjuv. Bortfallet av en av de största aktörerna chockade och flyttade tillbaka de många framsteg inom flera samarbeten i regionen. Men Bjuv är en region med många engagerade och drivna aktörer, speciellt de offentliga aktörerna, som ser en möjlighet med återuppbyggandet av regionen genom att de nya industrierna blir mer konkurrenskraftiga med hjälp av industriella samarbeten och delad infrastruktur.  

Höjdpunkter

Idag finns ett par existerade synergier och samarbeten. En lokal biogasanläggning, Söderåsens Bioenergi, producerar biogas av restavfall och biprodukter från närliggande aktörer, såsom biologiskt avfall från både lokala jordbruk samt ett närliggande charkuteri. Biogasanläggningen har i sin tur levererat biogödsel, som biprodukt får biogasprocessen, till närliggande jordbruk samt biogas till E.ON som sedan använts lokalt av andra aktörer. Det finns även ett etablerat värmesamarbete mellan ett lokalt värmeverk, en lokal industri med ett stort värmeöverskott som går ut på fjärrvärmenätet samt med kommunen. Men möjligheterna till ytterligare samarbeten och ett utökat symbiotiskt nätverk är stort och arbetet mot detta pågår för fullt. Fokuset nu för Food valley of Bjuv, som nu är ett samarbete mellan Foodhills, Region Skåne, Bjuvs kommun och Tillväxtverket baseras på att bygga uthålliga och cirkulära produktionssystem. I de befintliga lokalerna i Bjuv finns det plats för utbyggandet av mer cirkulära livsmedelsproduktioner med industriella och urbana samarbeten som grund för det hela.

Drivkrafter och möjliggörare

Bjuv står inför den unika situationen att infrastruktur är redan tillgänglig och anpassad för livsmedelsförädling men att dess potential inte utnyttjas. Foodhills, som har en stark institutionell kapacitet, tillsammans med de offentliga aktörerna arbetar med att driva igång en mer cirkulär livsmedelsproduktion. Potentialen för att lyckas är etablerad och framtiden ser ljus ut för de utvecklandet av industriella samarbeten.
Lite kuriosa: Bjuvs systerstad i Europa har varit Kalundborg i Danmark, känd för sitt tidiga utvecklande av industriella samarbeten inom industriell symbios. Städerna har kunnat under åren dragit inspiration och delat kunskap mellan varandra.

För mer info:

Kontakt: 

Murat Mirata, Linköping University
Mejla Murat

Murat Mirata
placeholder user

Bengt Felbe, Bjuvs kommun
Mejla Bengt

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green