Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Nyheter

Sjunde årsmöte var digitalt

This year’s event focused on local/regional mobilisation and was held on-line due to pandemic restrictions. It was a fairly appreciated. 

SNIUS 2020

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green