Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 

Informativa filmer

Följande filmer kan ge dig en bättre förståelse om IUS, dess potentialer och utmaningar. Här kan du också bekanta dig med erfarenheter från utövare som arbetar med strategin.

Industriell and Urban Symbios - svaret på flera hållbarhetsutmaningar. 

I den här videon introducerar Professor Mats Eklund vad industriell och urban symbios är och hur det kan hjälpa oss att möta viktiga hållbarhetsutmaningar.

Facilitering av IUS - Roller för kommuner

Den här video fokuserar på viktiga utvecklingsfaktorer och hur kommunerna kan facilitera IUS (på engelska). 

Facilitering av Industriell och Social Symbios i Sotenäs

I denna intervju förklarar utvecklingsstrateg Leif Andreasson hur de främjar industriell och social symbios i Sotenäs och vad andra aktörer kan lära sig från deras erfarenheter.

Hur industriell symbios ökar värde från organiska material omkring Sotenäs

Här förklarar hur två olika aktörer jobbar tillsammans för att skapa ökat värde från organiska restprodukter - vilka fördelar de får och vilka utmaningar de möter.

Industriell och urban symbios i Malmö

I denna presentation berättar Malin Norling mer om indusriell och urban symbios arbete in Malmö och betonar stadens symbiosfunktion.

Urban symbios i Malmö

I denna video förklaras hur Malmö stad jobbar med industriell symbios för att uppnå bättre resurseffektivitet och främja hållbar stadsutveckling.

Filmen om Händelö eco-industrial park

I den här filmen kan du träffas representanter från den aktörskonstellation som återfinns på Händelö – däribland E.ON, Lantmännen Agroetanol, Norrköpings kommun, Norrköpings hamn, NODRA och Linköpings universitet. Du kan också lära dig mer om hur samarbetet som sker på Händelö skapar en mängd resurseffektiva fördelar och bidrar till ökad klimateffektivitet.

Creative%20commons 1

Linköping University, 2021

Sponsored by the Swedish Innovation Agency. 

vinnova complete-green